Intensivistendagen 2021

Beste collega’s

Terwijl de COVID-19 pandemie jullie onophoudelijke aandacht vraagt, gaat de congrescommissie rustig door met de voorbereiding van de Intensivistendagen 2021.

Het recente najaarscongres heeft ons geleerd dat we door een hybride opzet flexibel kunnen omgaan met de omstandigheden. Voor sommigen betekent dit dat zich een mogelijkheid voordoet om fysiek aanwezig te zijn en collega’s weer ‘echt’ te ontmoeten; anderen kiezen er voor om er op afstand toch ook ‘echt’ bij te zijn. De precieze vorm zal meebewegen met de omstandigheden van dat moment.

Het programma begint inmiddels vorm te krijgen. Nieuwe ontwikkelingen (de apotheker op de IC) worden afgewisseld met een overzicht van bestaande kennis (year-in-review). Vanzelfsprekend komt COVID-19 weer aan bod; wat ging er bij de 2e golf anders, in vergelijking met de 1e? En komt er ook een 3e golf, of gaan vaccinaties het verschil maken? Jong talent krijgt een kans en de traditie van posters presenteren wordt (in-welke-vorm-dan-ook) voortgezet. Net als vorig jaar krijgen de fellows de mogelijkheid om de dag voorafgaand aan het congres zich voor te bereiden op het EDIC examen.

Schrijf je in en zorg dat je er bij bent op 4 en 5 februari 2021, in Musis in Arnhem of digitaal!

Graag tot ziens!

Christiaan Boerma
Voorzitter NVIC congrescommissie

4 en 5 februari 2021

Arnhem

Inschrijving start binnenkort