NVIC Abstract Awards

De Intensivistendagen 2020 bieden weer de gelegenheid om origineel Nederlands wetenschappelijk werk aan de orde te laten komen. Dien een abstract in van uw eigen werk en stimuleer ook de leden van uw onderzoeksgroep om de (voorlopige) resultaten van hun werk op deze dagen te komen presenteren.

De abstracts worden beoordeeld door de NVIC congrescommissie. Het abstract kan worden geaccepteerd voor een mondelinge presentatie of als Electronic-poster (E-poster). Case reports komen alleen in aanmerking voor de E-posterpresentatie.

Er worden 3 prijzen uitgereikt:

 • Beste abstract
 • Beste E-poster
 • Beste case report

De prijs bestaat uit een certificaat en een geldbedrag.

De deadline voor het indienen van uw abstract of case report is zondag 24 november 2019, 24:00 uur.

Abstracts kunnen alleen via de online abstract module worden ingediend.
U ontvangt na het correct indienen van uw abstract een bevestiging op het door u opgegeven e-mail-adres. Indien u deze e-mail niet ontvangt dient u contact op te nemen met het NVIC congressecretariaat via e-mail
(nvic@eventex.nl) of per telefoon (026 – 333 75 77).

U ontvangt voor 21 december 2019 nader bericht over de acceptatie van uw abstract/case report voor een mondelinge of E-posterpresentatie. De mondelinge presentaties maken onderdeel uit van het plenaire programma en de spreektijd bedraagt 10 minuten inclusief beantwoording van vragen.

De E-posterpresentaties vinden parallel aan elkaar plaats en de auteur mag hiervoor maximaal 4 dia’s aanleveren (inclusief titeldia) en krijgt 5 minuten spreektijd.

Instructies voor het insturen van abstracts en case reports

 • Inzendingen die niet aan de instructies voldoen worden niet beoordeeld.
 • De inzendingen worden geblindeerd beoordeeld (de namen van de auteurs zijn niet bekend bij de reviewers).
 • De abstracts en case reports worden gepubliceerd in het NJCC. Er bestaat een sterke voorkeur voor ‘nieuw materiaal’, dat wil zeggen data die niet eerder gepubliceerd zijn.
 • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. Dit kan zowel voor een mondelinge als E-posterpresentatie zijn. De presenterend auteur van het abstract dient zich in te schrijven voor de Intensivistendagen.

Abstract instructies

 • Alle abstracts dienen in de Engelse taal opgesteld te worden.
 • Een van onderstaande categorieën dient geselecteerd te worden:
  • Beademing, Beeldvorming, Case Report, Circulatie, Infectie & inflammatie, Nefrologie & metabolisme, Neurologie & delier, Outcome, Overig.
  • Circulation, Case report, Education & organisation, Ethics & communication, Infection & inflammation, Nefrology & Metabolism, Neurology & delirium, Rehabilitation, Respiration, Transfusion, Outcome & prediction.
 • De lengte van de abstract tekst is maximaal 400 woorden (exclusief titel en auteurs maar inclusief referenties).
 • De structuur van het abstract bestaat uit: Background, Methods, Results, Conclusion.
 • Gebruik maximaal 2 referenties. Vermelding van acknowledgements en financiële support o.b.v. een beurs is niet toegestaan.
 • Er mogen maximaal 2 figuren/grafieken/tabellen aan het abstract/case report worden toegevoegd. In verband met publicatie in het NJCC dienen de figuren/grafieken/tabellen in hoge resolutie/ goede kwaliteit te worden aangeleverd.
Tips voor het schrijven van het abstract
 • De titel is kort en specifiek, zonder afkortingen, en geeft de aard van het onderzoek weer. Een dynamische en conclusieve titel heeft de voorkeur boven een beschrijvende titel.
 • Noem duidelijk de vraagstelling/hypothese. Advies: eindig de Introduction met ‘Aim of present study is to…’ of ‘We assessed the hypothesis that…’
 • Beschrijf de methoden adequaat zodat de toepasbaarheid toetsbaar is.
 • Noem de grootte van de studiepopulatie. Zonder ‘sample size’ zijn gemiddelde waarden ± sem zonder waarde.
 • Vermeld de resultaten in voldoende detail om de conclusie te  waarborgen.
 • Noem de conclusie. Advies: eindig met ‘In conclusion,...’
 • Vermijd overmatig gebruik van afkortingen.
 • Geef de relevantie van de studie en de bevindingen aan.
 • Houd grafieken/ tabellen simpel. Zorg dat de tekst ervan leesbaar is.

Case report instructies

 • Case reports mogen door een ieder ingediend worden, echter heeft het de sterke voorkeur wanneer het case report door een fellow gepresenteerd wordt.
 • Alle case reports dienen in de Engelse taal te worden opgesteld.
 • De lengte van de tekst is maximaal 400 woorden (exclusief titel en auteurs maar inclusief referenties)
Tips voor het schrijven van een case report
 • Een case report geeft een beschrijving van een bijzondere casus aan de hand van presenterende symptomen, klinische bevindingen, diagnose, interventies en beloop. Deze structuur moet in de tekst van de inzending duidelijk herkenbaar zijn.
 • De relevantie van de bevindingen voor de algemene praktijk wordt duidelijk benoemd.
 • Maak bij de poster presentatie van de case report zo veel mogelijk gebruik van de volgende indeling:
  • Introduction – korte samenvatting van de achtergrond van de casus
  • Patiënt information – kenmerken, achtergrond en belangrijkste symptomen van de patiënt.
  • Clinical findings – relevante resultaten van lichamelijk onderzoek.
  • Timeline – geef belangrijke gebeurtenissen weer in een tijdslijn.
  • Diagnostic assessment – methoden, uitslagen en interpretatie.
  • Therapeutic intervention – aard en effect van interventie
  • Follow-up and outcomes – beloop en mogelijke adverse events.
  • Discussion – sterke en zwakke punten van aanpak, leermoment voor praktijk.
   (naar: Gagnier et al., J Med Case Reports 2013 7:223)