Donderdag 7 februari

Vrijdag 8 februari

08:30 - 09:25 Ontvangst en registratie
09:25 - 09:30 Opening

Door Christiaan Boerma 

09:30 - 11:00 Sessie: Ouderen op de IC
Voorzitters: Ilse van Stijn & Marcella Mulder

09:30 - 10:00 Profijt van kwaliteit voor de ouderen (Atilla Karakus)

De laatste decennia is er sprake van een dalende trend in mortaliteit van patiënten die zijn opgenomen op de intensive care. Maar in hoeverre geldt dit nu ook voor de subgroep ouderen op ICU? Profiteert deze groep patiënten in relatief dezelfde mate van de daling in sterfte door toegenomen kwaliteit van zorg? En hoe zit het dan met de lange termijn sterfte? Antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de discussie over verantwoord gebruik van beperkte beschikbare middelen in de zorg.

Attila Karakus is internist-intensivist in het Diakonessenhuis Utrecht. Zijn aandachtsgebieden op de IC zijn onder andere circulatie, nierfunctie vervangende therapie en monitoren/beïnvloeden van kwaliteit van zorg. 


10:00 - 10:30 Nooit te oud om te reanimeren (Ilse van Stijn)

 


10:30 - 11:00 Too Old for the ICU? (Hans Flaatten)

I am professor in Intensive Care medicine at the University of Bergen, Norway. My main scientific interest has been outcomes after intensive care, and the last years mostly in the “oldest-old” ICU patients. This age group, ≥ 80 years, is important as well as challenging. Within 10-20 years they will likely grow to one third of patients in our ICUs, hence important. The challenge is of course that a large subgroup of the oldest-old, maybe up to 40-50%, profit little from intensive care, and should probably be offered comfort and care instead. With our ongoing research within ESICM we hope to find out more about characteristics in this patients group that might help intensivists to do the right choices.

11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:45 Sessie: Key note & abstracts
Voorzitters: Christiaan Boerma & Marcel van de Poll

11.30 - 12.00 Negative clinical trials : it is time to move into the era of precision medicine in critical care medicine (Jean-Louis Vincent)


12.00 - 12.45 Best Abstracts: presentatie en uitreiking

Presentatie Abstracts
Uitreiking Best Abstract Award
12:45 - 14:00 Lunchpauze
13:15 - 14:00 Postersessies / Lunchsymposium
14:00 - 15:30 Sessie: More or Less
Voorzitters: Evert-Jan Wils & David van Westerloo

14.00 - 14.30 More: POCUS Echografie (David van Westerloo)

De afgelopen jaren wordt point-of-care echografie (POCUS) meer en meer gebruikt op de intensive care. De bekendste indicaties zijn analyse van hart en longen. Maar waarom stoppen bij hart en longen? Echo-onderzoek van hoofd tot teen van kritiek zieke patiënten kan heel veel antwoorden geven waar we dagelijks naar op zoek zijn. Echo ook oog, diafragma, nieren, galblaas, aorta, lever, milt en benen! Want vrij naar ‘The house of god’ is ons motto: “There is no body structure that cannot be reached with ultrasound and a good strong arm”.

In een presentatie over POCUS echografie op de IC zullen David van Westerloo (LUMC), Jorge Lopez Matta (LUMC) en Pieter Roel Tuinman (UMC Amsterdam locatie VUmc), samen verenigd in  Amsterdam Leiden IC Focused Echography (ALIFE), een introductie en live demonstratie geven over deze minder alledaagse echografie op de IC. 


14.30 - 15.00 Less: CVVH (Catherine Bouman)


15.00 - 15.30 More: Technische geneeskunde op de IC (Annemijn Jonkman)

Technologie wordt steeds complexer en neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de zorg. Hiermee groeit de behoefte aan zorgprofessionals die technologie kunnen doorgronden en toepassen. Technisch geneeskundigen (TG) zijn met hun medische en technische kennis in staat om een stukje complexe technisch-medische zorg te verrichten, als onderdeel van het behandelteam. Ook op de intensive care zijn steeds meer TG werkzaam op verschillende gebieden. Denk aan geavanceerde neuromonitoring, de optimalisatie van kunstmatige beademing bij kinderen en volwassenen, of de inzet van e-health en wearables. Het vormgeven van de positie van deze nieuwe zorgprofessional is een uitdagend proces. Als TG op de intensive care volwassenen van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en voorzitter van de NVvTG licht ik graag de rol en mogelijkheden van de TG toe. Samen kunnen we er voor zorgen dat meer TG van meerwaarde zijn binnen de intensive care geneeskunde.


15:30 - 16:00 Pauze
16:00 - 17:15 Sessie: Year in Review
Voorzitters: Walter van de Bergh & Dirk Donker

16.00 - 16.30 Year in Review NL (Hans van der Hoeven)


16.30 - 17.00 Hot Topics 2018 (Walter van den Bergh)

Walter van den Bergh (1965) is vanaf 2012 als staflid verbonden aan de afdeling Intensive Care Volwassenen van het UMC Groningen. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en deed zijn opleiding tot neuroloog en intensive care in het UMC Utrecht (opleider prof. dr. J. Kesecioglu), welke laatste hij in 2009 voltooide. In 2004 promoveerde hij op het proefschrift “Magnesium in Subarachnoid Hemorrhage”.

Binnen het aandachtsgebied ‘circulatie en metabool’ van het onderzoeksprogramma GUIDE-CAPE van het UMCG richt hij zich op een drietal onderwerpen: aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (SAB), Extracorporal life support (ECLS), en hematologische maligniteit op de intensive care (HEMA-ICU).

In het onderzoek naar subarachnoïdale bloedingen is hij betrokken geweest bij diverse gerandomiseerde studies, o.a. naar het effect van magnesium, acetylsalicylzuur en geïnduceerde hypertensie op het voorkomen en behandelen van secundaire ischemie.

Hij organiseert de Dutch ECLS Study Group waar bijna alle ECLS centra van Nederland bij zijn betrokken. De prospectieve observationele studie die momenteel door deze groep wordt uitgevoerd heeft als doel om te bestuderen of ECLS behandeling kosteneffectief is en wordt gefinancierd met een doelmatigheidsbeurs van ZonMw.

Tevens organiseert hij de HEMA-ICU Study Group waarin van elk academisch centrum hematologen en intensivisten zijn vertegenwoordigd. Zowel retrospectieve data als prospectieve data van patiënten met een hematologische maligniteit worden hierin verzameld en samengevoegd met als doel een beeld te krijgen van de risicofactoren voor IC opname als van de uitkomst van die patiënten die IC zorg nodig hebben.

Zijn bijdrage aan de Intensivistendagen betreft een resume van de belangrijkste studies op intensive care gebied van 2018 waarbij bovengenoemde aandachtsgebieden ongetwijfeld aan bod zullen komen.


17.00 - 17.15 Best Article Netherlands Journal of Critical Care Award

17:15 - 18:30 Borrel
19:30 Diner op inschrijving
08:00 - 09:00 Algemene ledenvergadering

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

08:30 - 09:25 Ontvangst en registratie
09:25 - 09:30 Opening
09:30 - 11:00 Sessie: Good science, bad science
Voorzitters: Matthijs Kox & Peter de Feiter

09:30 - 10:00 Open Science (Frank Miedema)

In May 2016, the EU Competitiveness Council adopted conclusions  on ‘The transition towards an Open Science system’. It acknowledges that “Open Science has the potential to increase the quality, impact and benefits of  science and to accelerate advancement of knowledge by making it more  reliable, more efficient and accurate, better understandable by society and  responsive to societal challenge, and has the potential to enable growth and  innovation through reuse of scientific results by all stakeholders at all levels of society, and ultimately contribute to growth and competitiveness of Europe”. Open Science encompasses Open Access, Open Research Data and Methods, Open Source, Open Educational Resources, Open Evaluation, and Citizen Science. 

The transition to Open Science represents  a policy challenge which can best be tackled in close cooperation with all stakeholders and on an international scale. The first Mutual Learning Exercise on Open Science did address three key elements of the European Open Science Agenda: The potential of altmetrics (alternative) meaningful metrics; Incentives and rewards for Open Science and Guidelines for developing and implementing national policies. It was concluded that

  1. The implementation of Open Science touches upon the social roles and responsibilities of publicly funded research and the organization of the science system.  
  2. European academic leadership is crucial but national strategies for the implementation of Open Science are essential. 
  3. Open Science is enhancing knowledge markets and improving innovation, but this requires systematic review and substantial evidence. 

In my presentation I will focus on the role of academic leadership in the development of the Incentive and Rewards system in the transition towards Open Science.


10.00 - 10.30 Meta-analyses, top van de pyramide? (Iwan van der Horst)

Meta-analyses van systematische reviews worden beschouwd als het best beschikbare bewijs voor evidence based medicine en daarmee of een interventie werkt. Medici vertalen de resultaten van meta-analyses in protocollen en naar de dagelijkse praktijk.  Echter, recente literatuur toont aan dat het overgrote deel van de meta-analyses op het gebied van Intensive Care niet voldoet aan de ‘kwaliteitseisen’ van een goede meta-analyse. Daarnaast bevatten meta-analyses onjuiste conclusies op basis van de geïncludeerde resultaten. Het foutief gebruiken van matige kwaliteit meta-analyses of onjuiste conclusies kan leiden tot implementatie van niet bewezen interventies. 

Tijdens de presentatie op het congres zullen handvatten worden gegeven om een meta-analyse juist te interpreteren en het kaf van het koren te kunnen onderscheiden.

Iwan van der Horst is intensivist/cardioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn klinisch onderzoek richt zich op de waarde van diagnostiek en het interpreteren van bewijs. Daarnaast is hij opleider en betrokken in het curriculum als coördinator van de bachelor thesis.


10.30 - 11.00 Can we save the ICU clinical trials enterprise (Jean-Daniel Chiche)


11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:45 Sessie: Proefschriften en penning
Voorzitters: Diederik van Dijk & Christiaan Boerma

11:30 - 12:15 Proefschriften en uitreiking NVIC Award

Presentatie proefschriften
Uitreiking NVIC Award

12:15 - 12:45 NVIC Erelezing

12:45 - 14:00 Lunchpauze
14:00 - 15:30 Sessie: Voorkomen?
Voorzitters: Dylan de Lange & Iwan van der Horst

14:00 - 14:30 R-GNOSIS, het einde van SDD? (Bastiaan Wittekamp)

SDD en SOD worden met name in Nederland gebruikt, naar aanleiding van eerdere Nederlandse studies die een gunstig effect lieten zien op onder meer de overleving van IC patiënten. Er is minder bewijs dat deze strategieën ook effectief en veilig zijn in het buitenland, waar antibiotica resistentie vaker voorkomt dan in Nederland. Dit was de aanleiding voor de R-GNOSIS studie: een Europese multi-center studie naar de effecten van SDD, SOD en chloorhexidine 1% mondspoeling. De resultaten van de studie en een blik op de toekomst staan centraal in deze presentatie tijdens de intensivisten dagen.

Bastiaan Wittekamp, fellow intensive care UMC Utrecht, was 1 van de studiecoördinatoren van de R-GNOSIS studie en promoveerde in de zomer van 2018, onder supervisie van prof. Marc Bonten.


14:30 - 15:00 Omgaan met uitbraken (Marc Bonten)


15:00 - 15:30 Vaccineren van gezondheidsmedewerkers (Roel Coutinho)

Vaccinatie van zorgpersoneel is van belang ter bescherming van kwetsbare patiënten. Het influenza vaccin wordt gratis aangeboden. Toch maakt slechts een kleine minderheid van dit aanbod gebruik ondanks sterke aanwijzingen dat deze vaccinatie een aanzienlijk effect kan hebben op de morbiditeit van patiënten en de zorgcapaciteit. Vaccinatie van hepatitis B is verplicht voor degenen die chirurgisch werkzaam zijn. Kunnen we volstaan met betere voorlichting en intensieve campagnes of moet de influenza vaccinatie voor zorgpersoneel ook verplicht worden en geldt dat dan ook voor andere vaccinaties zoals mazelen en re-vaccinatie tegen kinkhoest? 

Roel Coutinho was directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en is emeritus hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten bij de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.


15:30 - 16:00 Research Critical Care Collaboration in the Netherlands
16:00 - 17:00 Borrel