Programma Intensivistendagen

Donderdag 4 februari 2021

door dr. Christiaan Boerma

09.15 - 09.45 Update 2e COVID-19 Golf
Dave Dongelmans

Dave Dongelmans is intensivist in het AmsterdamUMC en voorzitter van de stichting NICE. De stichting NICE werkt in de corona crisis samen met o.a. het RIVM om het verloop van de pandemie in Nederland in kaart te brengen en daarmee data te leveren voor het bouwen en valideren van modellen zowel voor het voorspellen van uitkomsten als capaciteits issues. In de voordracht zal Dave Dongelmans een update geven over stand van zaken van COVID-19 in Nederland. Waarin verschilt de tweede golf van de eerste golf? Zijn de patiënten in de tweede golf anders en heeft dat een relatie met de uitkomsten?

 

 

09.45 - 10.15 Behandelingen van COVID-19
Joost Wiersinga

Elke dag verschijnen er 300 artikelen per dag op Pubmed over COVID-19. Onze kennis over SARS-CoV-2 infecties is dan ook geëxplodeerd. Maar hoe al deze data te duiden? In deze lezing zal een update gegeven worden over de medicamenteuze behandeling van COVID-19.

Prof. dr. Joost Wiersinga, internist-infectioloog, is hoofd van de afdeling Infectieziekten Amsterdam UMC. Hij is medeauteur van de Surviving Sepsis Campaign guidelines (head Infection group) en coördineert de Nederlandse SWAB pneumonie en ook sepsis richtlijn. Zijn onderzoek richt zich op de afweer tegen sepsis en sinds een jaar ook op COVID-19. Wiersinga’s onderzoek wordt financieel ondersteund door onder meer de EU en ZonMw (Vidi-beurs).

 

10.15 - 10.45 Vaccinatie tegen COVID-19; (logistieke) uitdagingen en oplossingen
Marc Kaptein, medisch directeur Pfizer

De mRNA-technologie die is gebruikt voor het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld, maar op 21 december 2020 resulteerde deze technologie voor het eerst tot een goedgekeurd vaccin. Op vrijdag 6 januari 2021 is in Nederland de eerste vaccinatie gezet.
Welke uitdagingen moesten er overwonnen worden om ervoor te zorgen dat wetenschap het virus zou verslaan? En welke maatregelen moesten er genomen worden om ervoor te zorgen dat het vaccin bij, in eerste instantie, het zorgpersoneel en daarna de kwetsbare ouderen terecht kon komen?
Marc Kaptein is arts en sinds 2016 werkzaam als medisch directeur bij Pfizer.

11.00 - 11.45 Proefschriften en uitreiking NVIC Award
Presentatie proefschriften & Uitreiking NVIC Award

11.45-12.15 NVIC Erelezing

12.25 - 12.55 Treatment of Atrial Fibrillation in COVID-19 patients

Prof. Dr. Hafid Ait-Oufella

13.15 - 13.35 AVG wat moet je er mee?
Iwan van der Horst

Door het doen van goed onderzoek vinden we antwoorden op vragen die de zorg voor onze patiënten verbeteren of we begrijpen beter hoe het precies zit. Goed onderzoek doen is daarnaast het uitvoeren van onderzoek via de hoogste standaard. Ten aanzien van het betrekken van patiënten en het omgaan met de gegevens van patiënten zijn regels. Maken die regels het uitvoeren van onderzoek extra ingewikkeld? Is het belangrijk die regels te volgen? Wie controleert het volgen van regels? Belangrijke vragen die besproken worden en waarover in discussie gegaan kan en zal worden.

Iwan van der Horst studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn opleiding heeft hij gewerkt in de Isala Klinieken, het Martini Ziekenhuis en het UMCG. Van der Horst is in Groningen gepromoveerd, waarna hij cardioloog is geworden en later intensivist. Daarna was hij werkzaam in het UMCG, eerst 3,5 jaar als cardioloog en daarna nog 5,5 jaar als Intensivist. Vanaf 1 augustus 2019 is Iwan van der Horst werkzaam als cardioloog-intensivist op de afdeling intensive care van het Maastricht UMC+.

 

13.35 - 13.55 AVG, wat kan je er mee?
Chris van Balen, senior inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens

“Je mag niets meer van de AVG!” Die uitspraak zien we vaak terug in de media. Maar dat is een misverstand. Van de Europese privacyverordening AVG mag je meer dan je denkt. Chris van Balen legt uit hoe de AVG werkt en hij gaat in op vaak gehoorde misverstanden. Daarnaast gaat Chris in op het belang van privacy voor de kwaliteit van zorg en legt hij uit wat er allemaal wél kan.
Chris van Balen is senior inspecteur bij de afdeling systeemtoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. De afdeling systeemtoezicht houdt toezicht op de naleving van privacywetgeving en probeert de naleving ervan door organisaties te bevorderen. Chris richt zich daarbij volledig op de zorgsector.

 

13.55 - 14.14 Q&A met Iwan van der Horst en Chris van Balen

14.00 - 15.00 De (on)betrouwbaarheid van wetenschappelijke publicaties
Harm-Jan de Grooth

In de COVID-19 pandemie werd eens te meer duidelijk dat observationeel onderzoek een wankele basis vormt voor klinische besluitvorming. Aanvankelijk veelbelovende behandelingen bleken later toch schadelijk of onwerkzaam. Moeten we concluderen dat low-level evidence eigenlijk gelijkstaat aan no-level evidence? Dan lijkt de IC gevangen tussen onbetrouwbaar observationeel onderzoek en grote RCTs waarin slechts zeer zelden een relevant behandeleffect wordt aangetoond. Of zijn er onderzoeksmethoden te ontwikkelen die meer specifiek zijn toegespitst op de unieke problemen van de IC?

Harm-Jan de Grooth is fellow in AmsterdamUMC en gepromoveerd op de methodologische uitdagingen van klinisch IC-onderzoek.

15.00 - 15.30 Year in Review Algemeen
Diederik van Dijk

Zijn er in 2020 überhaupt publicaties verschenen, waarin het woord COVID niet is terug te vinden? Diederik van Dijk dacht van niet. Hij heeft, net als u allen, een druk jaar achter de rug. Hij was dan ook blij met het verzoek van de congrescommissie om de COVID-vrije hoogtepunten van 2020 voor u samen te vatten. ’Uitstekend, dat kan nooit veel werk zijn!’, aldus Van Dijk. Maar dat viel tegen. Het bleek dat in de non-COVID-wereld diverse juweeltjes zijn gepubliceerd. Van Dijk zet ze voor u op een rij.

Diederik van Dijk is (cardio)anesthesist-intensivist en epidemioloog. Zijn onderzoek richt zich op de uitkomsten na hartchirurgie en vooral op (ongewenste) uitkomsten van een opname op de intensive care. In 2012 werd Diederik van Dijk benoemd tot hoogleraar Intensive Care-geneeskunde en sedert 2020 is hij afdelingshoofd van de intensive care in het UMC Utrecht.

15.30 - 16.00 Year in Research Nederland
Arjen Slooter

Arjen Slooter is intensivist met aandachtsgebied neuro-Intensive Care, en hoogleraar Intensive Care Neuropsychiatrie in het UMC Utrecht. Samen met Leo Heunks, Nicole Juffermans en Peter Pickkers richtte hij Research Collaboration Critical Care the Netherlands (RCCNet) op, met als doel de samenwerking te bevorderen tussen Nederlandse Intensive Care afdelingen. Gelukkig werken we met onderzoek en patiëntenzorg al meer en meer samen, wat geresulteerd heeft in belangrijke nieuwe inzichten. In zijn voordracht bespreekt Arjen Slooter Nederlands onderzoek in de breedte van het vakgebied Intensive Care dat gepubliceerd werd in 2020.

Vrijdag 5 februari 2021

door Christiaan Boerma

09.15 - 09.45 Waarom een apotheker op iedere IC?
Nicole Hunfeld

Waarom zou iedere IC een apotheker moeten hebben? Wat is de meerwaarde voor de intensivist, de verpleegkundige en de patiënt? Welke taken en processen kan de apotheker oppakken? En welke casuïstiek is interessant om te delen? Deze vragen komen aan bod tijdens de presentatie. Nicole Hunfeld laat je als het ware een ochtend meelopen en door de ogen van de apotheker naar de IC kijken.

Nicole Hunfeld is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog op de IC volwassenen van het ErasmusMC. Sinds 2012 is zij staflid van de IC en verantwoordelijk voor de medicatieveiligheid. Dit loopt van inkoop, voor toediening gereed maken van medicatie en uitzetten voor 24 uur door de apotheek tot veilig toedienen door verpleging. Dagelijks is Hunfeld op de IC te vinden en adviseert zij verpleging en artsen over alles wat maken heeft met medicatie. Zij is betrokken bij onderzoek naar geneesmiddelen en houdt van complexe farmacologische vraagstukken bij IC patiënten. Daarnaast is Hunfeld proceseigenaar Hoog risico medicatie voor Qualicor/Qmentum en projectleider Duurzame intensive care.

09.45 - 10.15 TDM
Daan Touw

Iedereen kent Therapeutic Drug Monitoring van het meten van spiegels van aminoglycosiden en vancomycine en misschien voriconazol. Doel is het optimaliseren van de dosering (meeste kans op succes met minimale bijwerkingen). Maar wie gebruikt TDM om de dosering van beta-lactam antibiotica te optimaliseren? Daan Touw neemt u mee langs de argumenten die voor en tegen TDM van beta-lactam antibiotica pleiten.

Daan Touw is ziekenhuisapotheker en hoogleraar Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen en aan de Rijksuniversiteit Groningen.

10.15 - 10.45 Medicatie interacties: detectie en actie?
Joanna Klopotowska

Omdat medicatie interactie meldingen niet afgestemd zijn op de IC setting, worden ze frequent als hinderlijk en niet klinisch relevant ervaren. Hierdoor ontstaat ‘alert fatigue' en wordt de meerderheid van deze meldingen weg geklikt. Een onveilige situatie, omdat meldingen die wel relevant zijn op deze manier kunnen worden gemist. Voor de SIMPLIFY studie hebben we daarom samen met 14 IC’s en de Stichting NICE onderzocht welke medicatie interacties frequent voorkomen op de IC, hun klinische relevantie voor de IC setting bepaald, en het systeem dat medicatie interactie meldingen toont (MIM) hierop aangepast. Bent u benieuwd of deze aanpassing heeft geleid tot een optimaler werkend MIM? Kom naar of bekijk de presentatie op de Intensivistendagen 2021.

Dr. Joanna Klopotowska is ziekenhuisapotheker en werkzaam als postdoc onderzoeker bij de afdeling Klinische Informatiekunde van het Amsterdam UMC.

12.10 - 12.40 Refractaire septische shock: vullen, norepinephrine ophogen of een tweede vasopressor?

Prof. dr. Arthur van Zanten

Op vrijdag 5 februari van 12:10 tot 12:40 vindt het 2e online Amomed lunchsymposium plaats. Hierin behandelt Prof. Dr. Arthur van Zanten de dilemma’s bij refractaire shock: vullen, norepinephrine ophogen of een tweede vasopressor?

13.00 - 13.30 Betere geneeskunde, betere zorg: wish for what you care for
Marcel Levi

De geneeskunde maakt razendsnelle stappen en het valt niet mee om die bij te houden in de organisatie van onze gezondheidszorg. De COVID19 pandemie werkte als een vergrootglas: dingen die we allemaal allang een beetje aanvoelden, werden opeens heel erg duidelijk. Van het veranderende karakter van ziekenhuiszorg tot de kracht van ‘professionals in the lead’ en de noodzaak in onze ziekenhuizen meer totaalvoetbal te spelen in plaats van het gebruikelijke cattenaccio.

Marcel Levi is sinds 2016 Chief Executive van University College London Hospitals, Professor of Medicine bij University College London en actief praktiserend internist. Hiervoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC. Hij bekleedt verschillende bestuurlijke functies in nationale en internationale organisaties op het gebied van research en gezondheidszorg. Hij heeft ruim 700 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, is editor van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en auteur van populair-wetenschappelijke/educatieve boeken en columns. Per 1 april wordt hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

13.30 - 14.10 Best Abstracts: presentatie en uitreiking

Presentatie Abstracts
Uitreiking Best Abstract Award

14.10 - 15.15 Uitreiking Best Case Report

14-30 - 15.00 Obstetrische urgenties en IC
Thomas van den Akker

Thomas van den Akker is gynaecoloog-perinatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en tevens hoogleraar Global Maternal Health aan de Vrije Universiteit. Sinds hij als tropenarts in Malawi werkzaam was, is zijn passie het bestrijden van moedersterfte en ernstige acute maternale morbiditeit in Nederland en wereldwijd.
Tijdens zijn presentatie behandelt Thomas aan de hand van echte casuïstiek klinische dilemma’s die optreden bij de zwangere patiënt die intensieve zorg nodig heeft. Dilemma’s die aan de orde komen zijn: to birth or not to birth? To cut or not to cut? To ‘antistol’ or not to ‘antistol’?

15.00 - 15.30 Neurologische catastrofes: is er hoop?
Janneke Horn

Het is vrijdagmiddag, u heeft nog 2 IC bedden. De neuroloog belt u met het verzoek een 82-jarige dame die intra-arteriële trombosuctie zal ondergaan na die ingreep op de te vangen op de IC. Om deze ingreep mogelijk te maken moest ze geïntubeerd worden. Is dit zinvolle zorg? Gaat u hier uw schaarse IC bed voor gebruiken?

Een 76-jarige patiënte ondergaat een kophals prothese operatie. Direct postoperatief ontstaat er een shock en hypoxemie. Na adequaat ingrijpen en opname op de IC herstelt dit alles zich. Echter, patiënte wordt niet wakker. De MRI scan van de hersenen laat het beeld van vet embolieën zien. Wat is nu een verstandig beleid?

Deze problemen komt iedere intensivist tegen en wat is dan het juiste beleid? Welke factoren zijn van belang? Wat bepaalt de prognose en uitkomst van deze patiënten groep?

Prof. dr. Janneke Horn is neuroloog intensivist in het AmsterdamUMC.

15.30 - 16.00 Status Asthmaticus: hoe voorkom ik een fatale afloop?
Jorge Lopez Matta

Tijdens de intensivisten dagen bespreekt Jorge Lopez Matta één van ons aller gevreesde, zeldzame maar onvergetelijke ziektebeelden: de benadering van de vaak jonge, angstige “piepende” patiënt, die zijn hele bovenlichaam gebruikt om nog maar iets van wat lucht binnen te krijgen. Een anamnese is niet meer mogelijk, als arts ben je bijna net zo bang als de patiënt en bijkans zo ademloos: met andere woorden “Wat doen we met een “Status Asthmaticus?”.

Jorge Lopez Matta is longarts-intensivist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn aandachtsgebieden zijn ECMO, Point of Care Ultrasound en natuurlijk alles wat te maken heeft met longziekten.

16.00 - 16.30 Quiz of the Day's
Dylan de Lange en David van Westerloo

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Reserveer alvast:

16 september 2021
Najaarscongres