Programma Najaarscongres

door Christiaan Boerma

Lieuwe Bos

Intensivist | Amsterdam UMC | Amsterdam

Dr. Lieuwe Bos is longarts in opleiding en hoofdonderzoeker op de Intensive Care van Amsterdam UMC. Hij specialiseert zich in de diagnostiek en behandeling van acute respiratory distress syndrome. In deze presentatie zal hij de fysiologische overwegingen voor het beademen van kritiek zieke patiënten bespreken. Lieuwe heeft subsidies ontvangen van het longfonds, Health Holland, de Europese commissie en de European Society for Intensive Care Medicine. Hij heeft 150 peer-reviewed artikelen gepubliceerd.

Greet Hermans

Intensivist – Internist | UZ Leuven | Leuven

Greet Hermans is algemeen internist en intensivist, kliniekhoofd op de dienst Medisch Intensieve Zorgen van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, België. Zij is hoogleraar aan de KU Leuven en houder van een Fundamenteel Klinisch Onderzoeksmandaat van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Evaluatie van de grafische weergaven op de ventilator, onder de vorm van curves en loops, vormt een integraal onderdeel van de dagelijks zorg voor de beademde patiënt. Deze weergaven laten toe om aan het bed informatie te verwerven over long-mechanica, patiënt-ventilator interactie, en ventilator functie. Correcte interpretatie van de grafische weergaven is noodzakelijk voor het aansturen van het ventilatie beleid en evalueren van therapie.

Peter Egbers

Intensivist - Anesthesioloog | Medisch Centrum Leeuwarden | Leeuwarden

Hoge beademingsdruk maar .. gaat het om luchtwegobstructie of is de longconditie verslechterd?

Te grote of te kleine belasting van de ademhalingsspieren is schadelijk voor het spierweefsel en belemmert het ontwennen van de patiënt. De zorg ligt bij het vermijden van beide tijdens beademing en spontane ademhaling. Welke bedsite metingen zijn mogelijk om hier voldoende zicht op te krijgen. Hoe meet de machine deze en wat zijn hierbij de sterke en zwakke punten. Kan ik de verpleegkundigen een streefniveau meegeven waarmee zij aanpassingen kunnen doen.

Kortom mijn bijdrage is een praktische benadering van de meetmogelijkheden (zoals P0.1) die moderne beademingsapparaten ons geven. Geeft zo’n machine laagdrempelig mogelijkheden, waardoor de verpleegkundigen koers kunnen houden bij het ontwennen?
Ik ben Peter Egbers en inmiddels 21 jaar werkzaam als intensivist in het MCL. Sommigen kennen mij wegens het laten spreken van patiënten tijdens beademing. Doorgronden van de technische mogelijkheden van de beademingsmachine en inzetten voor de patiënt is de drijfveer achter wat ik hier vertel.

Annemijn Jonkman

Technisch Geneeskundige | Amsterdam UMC | Amsterdam

Tijdens de lezing ‘vormen van beademen’ wordt ingegaan op de diverse beademingsmodi. Hoe kun je modi classificeren? Wat zijn praktische verschillen (settings, werking) tussen druk en volume gecontroleerde beademing? Hoe is pressure support ventilation fysiologisch anders dan proportional modes zoals NAVA en PAV+? Het begrijpen van de basics van de veelgebruikte beademingsmodi en verschillen tussen modi is belangrijk voor het personaliseren van beademing aan het bed, en om meer geavanceerde vormen van beademing toe te passen.

Annemijn Jonkman is technisch geneeskundige in Amsterdam UMC (locatie VUmc), waar ze wetenschap en kliniek combineert, met een focus op beademing en innovatieve technieken voor het monitoren en ondersteunen van de ademspierpomp. Ze heeft in 2020 een research fellowship afgerond bij dr. Laurent Brochard in Toronto, en zal in het najaar van 2021 promoveren bij prof. Leo Heunks.

Barbara Hanraets

Longarts | UMC Utrecht | Centrum voor Thuisbeademing | Utrecht

Tijdens deze presentatie komen de indicaties voor chronische beademing aan bod. Wanneer wordt ‘acute’ beademing ‘chronische’ beademing en wanneer belt u met het Centrum voor Thuisbeademing. Welke patiëntengroepen komen in aanmerking voor chronische beademing en wat zijn de doelen? Daarnaast komt de werkwijze van het Centrum voor Thuisbeademing (landelijk en regionaal) aan bod.

Mijn naam is Barbara Hanraets, longarts in het UMC Utrecht sinds juli 2016, waarbij ik de werkzaamheden longziekten combineer met werkzaamheden bij het Centrum voor Thuisbeademing. Aandachtsgebied respiratoir falen, waarbij bij het Centrum voor Thuisbeademing de focus ligt bij de neuromusculaire patiëntengroep. Bij CTB Utrecht vormt dit tevens de grootste patiëntencategorie.

Professor dr. med. Sebastian Rehberg

Directeur kliniek voor anesthesiologie, intensive care, spoedeisende geneeskunde, transfusiegeneeskunde en pijntherapie | Evangelische Kliniek Bethel v. Bodelschwinghsche Stichting Bethel & Universitair ziekenhuis OWL van de Bielefeld Universiteit Bielefeld-Bethel campus

Wat is de rationale achter het gebruik van kortwerkende IV β-blockers op de IC? Tijdens dit lunchsymposium presenteert Prof. Dr. Rehberg aan u de laatste wetenschappelijke inzichten in de behandeling van acuut atriumfibrilleren. Daarnaast gaat hij, vanuit zijn ervaringen op de IC, middels casuïstiek in kaart brengen welke patiënten het meest gebaat zijn bij de toepassing van kortwerkende IV β-blockers.

Louise Urlings

Intensivist - Longarts | Reinier de Graaf ziekenhuis | Delft

De bronchusobstructieve patiënt aan de beademing is er, grofweg, in twee soorten: die met een exacerbatie astma en die met COPD. De eerste een reversibel ziektebeeld, de laatste progressief en daarbij is het onderliggende mechanisme geheel anders.
Beide patiëntengroepen komen we op de intensive care met regelmaat tegen en toch kan het kiezen van de juiste beademings-strategie een uitdaging zijn. Moeten we patiënten met deze ziektebeelden anders beademen? En welke ‘heilige huisjes’ blijven overeind wanneer het gaat om de behandeling/beademing van deze patiënten?

Diederik Gommers

Intensivist - Anesthesioloog en hoogleraar intensive care Geneeskunde | Erasmus UMC | Rotterdam

Marcus Schultz

Intensivist - Internist en hoogleraar experimentele intensive care Geneeskunde | Amsterdam UMC | Amsterdam

Leo Heunks

Intensivist - Longarts en hoogleraar experimentele intensive care | Amsterdam UMC | Amsterdam

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Reserveer alvast:

10 en 11 februari 2022
Intensivistendagen