Programma Intensivistendagen

Donderdag 6 februari 2020

door dr. Christiaan Boerma

09:30 - 10:00  Year in review ventilation

Hans van der Hoeven

10:00 - 10:30  Mechanical power

Diederik Gommers

10:30 - 11:00 ICU- ROX trial

Glenn Eastwood

11:30 - 12:10 ANZIC trial group

Glenn Eastwood

12:10 - 12:30 RCCNet

Peter Pickkers

Combinatietherapie vasopressoren bij septische shock, van literatuur naar protocol

Praktische en wetenschappelijke overwegingen

Barbara Festen

Intensivist

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Ziekenhuis de Gelderse Vallei heeft recent een nieuw argipressine protocol geïntroduceerd voor de behandeling van refractaire septische shock. Hierin is vastgelegd wanneer en hoe argripressine wordt toegevoegd aan noradrenaline. Tijdens het lunchsymposium wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van dit protocol. Hoor hoe men in Ede tot consensus is gekomen en de wetenschappelijke literatuur heeft vertaald naar een praktisch toepasbare werkwijze.

13:45 - 14:30 Proefschriften & uitreiking NVIC Award
Presentatie proefschriften
Uitreiking NVIC Award

14:30 - 15:00 Year in review infectieziekten
Lennie Derde

15:00 - 15:30 The best research of 2019
Nicole Juffermans

16:00 - 16:30 Physiology and metabolism of acute muscle wasting

Zudin Puthucheary

 

Muscle wasting occurs rapidly and early during critical illness. The rate of wasting is related to illness severity, with greater organ failure resulting in greater wasting, those patients in 3-4 organ failure losing 2-3% of muscle mass per day. Currently, no interventions exist to prevent or treat muscle wasting, as trials of rehabilitation or nutrition have not consistently demonstrated benefit. This talk will cover the physiology and metabolism of acute muscle wasting, and the issue of heterogeneity in trials of primary and secondary prevention.

16:30 - 17:00 Effective strategies to reduce protein and muscle loss in clinical practice

Christian Stoppe

17:00 - 17:30 Nutritional supplements

Heleen Oudemans

Vrijdag 7 februari 2020

09:15 - 09:45 Prognose post anoxisch coma

Janneke Horn

In 2019 is de richtlijn “prognose postanoxisch coma” bijgewerkt en gepubliceerd. 
Dat betekent dat er in de dagelijkse zorg voor patiënten die opgenomen worden na een reanimatie dingen veranderen. Continue EEG-registratie en bepalen van neuron specifiek enolase worden standaard zorg! Waarom en hoe dit te organiseren in uw ziekenhuis zal toegelicht worden door Janneke Horn, neuroloog-intensivist in het Amsterdam UMC en voorzitter van de werkgroep die deze update heeft geschreven.

09:45 - 10:15 Nieuwe donorwet, implementatie

Farid Abdo

10:15 - 10:45 Donorbehandeling

Meint Volbeda

11:15 - 11:45 Minder registreren, meer aandacht voor de patiënt

Marieke Zegers

Voor het verbeteren van de zorg registreren we veel; misschien wel te veel. In Experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) hebben verpleegkundigen, artsen en patiënten een kernset van zinvolle indicatoren samengesteld en zijn, met toestemming van de IGJ, overige kwaliteitsregistraties losgelaten.

Marieke Zegers presenteert de eerste resultaten van ZIRE: wat doet vertrouwen (het niet meer aanleveren van verplichte indicatoren) met de registratielast en het werkplezier van artsen en verpleegkundigen? En leidt minder meten tot meer kwaliteitsverbeteringen?

Marieke Zegers is senior onderzoeker op de IC-afdeling van het Radboudumc. Haar onderzoekslijn ‘Zinvolle IC-zorg’ is gericht op effectieve kwaliteitsverbeteringen en het evalueren van IC- zorg met patiëntgerapporteerde uitkomsten uit de MONITOR-IC studie.

11:45 - 12:15 Gezond door de nacht

Astrid Salet

12:15 - 12:45 Pysician Assistants op de IC

Herman Kreeftenberg

Short-acting β-blockers in the ICU

Scientific evidence & experience from daily practice

Dr. Micheal Dernforfer

Cardiologist

KH Elisabethinen, Linz, Austria

 

Tijdens dit lunchsymposium zal Dr. Derndorfer de laatste wetenschappelijke inzichten in de behandeling van acuut atriumfibrilleren aan u presenteren. Daarnaast zal hij, vanuit zijn ervaringen op de IC, middels casuïstiek in kaart brengen welke patiënten het meest gebaat zijn bij de toepassing van kortwerkende IV β-blockers .

14:30 - 15:10 Presentatie Abstracts & uitreiking Best Abstract Award

15:10 - 15:15 Uitreiking best care report award

15:15 - 15:30 Best Article Netherlands Journal of Critial Care Award

16:00 - 16:30 Fluid responsiveness

Eva Klijn

16:30 - 17:00 AF op de IC, nou en

Dennis den Uijl

17:00 - 17:30 Hemodynamische monitoring, wat doen we er mee?

Christiaan Boerma

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen