Skip to content

Programma Najaarscongres

Donderdag 12 september 2019

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

08:30 - 09:25 Ontvangst en registratie

09:25 - 09:30 Opening

door dr. Christiaan Boerma

09:30 - 10:00 Opvang van een kritisch ziek kind

Opvang van een kritisch ziek kind (in een niet academisch ziekenhuis)

prof. dr. Job van Woensel
Hoogleraar pediatrische IC
Amsterdam UMC, locatie AMC -  Amsterdam

Waarin is een kind anders dan een volwassene als het gaat om het respiratoire systeem? En hoe is een (dreigende) respiratoire insufficiëntie bij een kind te herkennen? Wat zijn de intensive care behandel opties? Dit zijn de topics die Prof Job van Woensel aan de hand van casuïstiek zal belichten in zijn presentatie. Job van Woensel is hoofd van de PICU van het Amsterdam UMC. In zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich onder andere op acute respiratoire insufficiëntie bij kinderen.

10:00 - 10:30 eCPR

Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation

dr. Marcel van de Poll
Chirurg-Intensivist
Maastricht UMC+ 

De toepassing van extracorporele life support (ELS) systemen buiten de OK neemt een grote vlucht. Eén van de grootste uitdagingen op dit gebied is het gebruik van ELS tijdens cardiac arrest. Een succesvolle ECPR procedure vraagt het uiterste op het gebied van logistiek, communicatie, besluitvaardigheid en toepassing van medische technologie binnen de gehele multidisciplinaire keten, beginnende bij een adequate respons van omstanders. Het enthousiasme voor ECPR en de snelle implementatie ervan wordt ondersteund door positieve individuele ervaringen en succesvolle case-reports en -series. Prospectief onderzoek is echter nodig om het indicatiegebied voor deze ingrijpende behandeling af te bakenen.
Marcel van de Poll is intensivist in het Maastricht UMC+ en hoofdonderzoeker van de landelijke “INCEPTION-trial” waarin de effectiviteit van ECPR in refractair out-of-hospital cardiac arrest wordt onderzocht.

10:30 - 11:00 De bloedende patiënt met een DOAC

De bloedende patiënt met een DOAC

Birkitt ten Tusscher
Internist-intensivist
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

Ik ben werkzaam in Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc als internist-intensivist. Sepsis en stolling hebben mijn bijzondere interesse, daarnaast hou ik me veel bezig met onderwijs (ALS, CRM trainingen en echo instructeur).
Mijn presentatie zal zich focussen op N/DOACs voor zover relevant voor de intensivist. Sinds introductie van de eerste N/DOAC in 2008 op de Nederlandse markt is het gebruik van deze middelen sterk toegenomen. Gunstige uitkomsten in de registratie studies in combinatie met het grote gebruikersgemak door de vaste dosering maken deze middelen tot een geliefd alternatief voor de vitamine K antagonisten. De beperkte mogelijkheid voor monitoring en de beperkte mogelijkheid tot antagonatie van deze orale anticoagualantia kan in de acute setting echter een uitdaging vormen.

11:00 - 11:30 Pauze

11:30 - 12:00 Een ramp in Parijs

prof. dr. Jacques Duranteau | Intensivist | Bicetre hospital | Parijs, Frankrijk

12:00 - 12:30 Samenwerken op de SEH; wie doet wat?

dr. Sean Scott | SEH-arts & intensivist | OLVG | Amsterdam

12:30 - 13:00 Paneldiscussie

olv dr. David van Westerloo

Panelleden:

  • prof. dr. Frank Bosch | Hoogleraar acute interne geneeskunde | Radboudumc | Nijmegen
  • dr. Fabian Kooij | Urgentie-anesthesioloog/MMT arts Amsterdam UMC, locatie AMC | Amsterdam
  • dr. Sean Scott | SEH -arts & intensivist | Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | Amsterdam
  • Annemarie van der Velden | SEH-arts & voorzitter bestuur NVSHA | Albert Schweitzer Ziekenhuis | Dordrecht

13:00 - 14:00 Lunchpauze

13:00 - 14:00 Lunchsymposium – Praktische toepassing van vasopressine bij septische shock

Lunchsymposium | Praktische toepassing van vasopressine bij septische shock

Tijdens het Amomed lunchsymposium wordt u door Dr. Arthur van Zanten bijgepraat over de ervaringen vanuit de klinische praktijk met vasopressine bij septische shock: Hoe bepaalt u de plaats van vasopressine in uw sepsis protocol? ? Wanneer zet u vasopressine in? Wanneer starten, wanneer stoppen?

 

Spreker: Dr. Arthur (A.R.H.) van Zanten, MD PhD, Internist-Intensivist

Wanneer: donderdag 12 september, 13.00 – 14.00 uur

Waar: Zaal de Hooiberg

14:00 - 14:30 Acuut respiratoir falen

Rik Endeman | intensivist | Erasmus MC | Rotterdam

14:30 - 15:00 Acute ethiek – is dat mogelijk?

Rik Gerritsen | Internist-intensivist | Medisch Centrum Leeuwarden | Leeuwarden

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:15 Breaking Bad - Intoxicaties 2020

Moderator: prof. dr. Dylan de Lange
Hoogleraar klinische toxicologie
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Sprekers (Fellow IC):

  • dr. Annemarie Engström | Erasmus MC | Rotterdam
  • Vincent Baartmans | Leids Universitair Medisch Centrum | Leiden
  • Maarten Vollebergh | UMCG | Groningen
  • Wouter Holvoet | MUMC+ | Maastricht
  • dr. Ilona Rustenhoven-Spaan | Amsterdam UMC, loc AMC | Amsterdam

16:15 - 16:30 Uitreiking NVIC Research Grant

16:30 - 17:15 Algemene ledenvergadering

17:15 - 18:15 Borrel

Reserveer alvast:

6 en 7 februari 2020
Intensivistendagen