Programma Intensivistendagen 2022

Donderdag 10 februari 2022

door dr. Christiaan Boerma

09.00 - 09.10 Introductie groene IC werkgroep van de NVIC
Nicole Hunfeld

Nicole Hunfeld

Dr Nicole Hunfeld (ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog) is voorzitter van de commissie “ De
Groene IC” van de NVIC. Deze commissie bestaat uit intensivisten en verpleegkundigen van diverse
IC’s uit het land. Vanuit de commissie zijn er 5 werkgroepen opgericht die zich richten op
isolatiejassen, matjes, hergebruik metalen, afval en medicatie. De commissie heeft als ambitie om uit
te breiden naar een landelijk groen IC platform waar alle IC’s aan deelnemen. Nicole is tevens
projectleider duurzaamheid op de IC van het Erasmus MC. In september 2021 heeft zij de
Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam gekregen voor “ het groene IC” project.

09.10 - 09.25 Een groen IC project; resultaten
Hugo Touw

Hugo Touw is anesthesioloog-intensivist in het Radboudumc in Nijmegen. Hij zal tijdens zijn bijdrage stilstaan bij het thema duurzaamheid en de impact van de zorg op het milieu. Hij laat aan de hand van voorbeelden zien waar we in Nederland mee bezig zijn en welke stappen er al gemaakt zijn. Daarnaast laat hij projecten uit het buitenland zien om inzicht te krijgen hoe de impact gemaakt wordt. Ook licht hij toe welke projecten er lopen om die impact beter in beeld te brengen.

09.25 - 09.50 Van uitdagingen naar duurzame oplossingen op de IC
Jan Carel Diehl

Het Erasmus MC, de EUR en de TU Delft werken gezamenlijk aan de Duurzame ICU 2030. Vanuit de verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de patiënt, de verpleegkundige, de infrastructuur op de ICU, en toeleveranciers kijken we naar de huidige duurzaamheidsuitdagingen op de ICU. Door deze verschillende invalshoeken te visualiseren en samen te laten komen proberen we de complexiteit in kaart te brengen, en tegelijkertijd
oplossingsrichtingen naar verduurzaming te creëren. De eerste drie cases die besproken worden tijdens de presentatie zijn het gebruik van wegwerphandschoenen, spuiten en intubatie.
Jan Carel Diehl is Universitair Hoofd Docent aan de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich er op om gezondheidszorg toegankelijk en duurzaam te maken.

09.50 - 10.15 De Green Deal duurzame Zorg en wet- en regelgeving omtrent verduurzaming
Adriaan van Engelen, Milieu Platform Zorgsector (MPZ)

Adriaan van Engelen

De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) vertegenwoordigt nagenoeg alle ziekenhuizen en circa 150 care instellingen en werkt sinds 1994 aan kennisontwikkeling in de intramurale zorg. Zo wordt bijvoorbeeld met zorgprofessionals de Milieuthermometer Zorg onderhouden, een systeem om duurzaamheid breed in de bedrijfsvoering te borgen. In 2015 was MPZ de initiatiefnemer van de Green Deal Zorg. In 2021 helpt MPZ mee aan de Groene Zorg Alliantie. 

Veel wet- en regelgeving komen op ons af. Dat helpt het ziekenhuis verduurzamen, maar houdt ook innovaties op de IC tegen.   

Adriaan van Engelen is sinds 1998 directeur van Stichting Stimular, een kennisinstelling voor duurzaam ondernemen. In die rol heeft hij in alle branches ondernemers geadviseerd over duurzaamheid vanuit de win-win voor profit en planet. Vanaf 2004 vroeg MPZ hem ook de vereniging te trekken, waarbij activiteiten in nauwe samenwerking met de leden worden opgezet. 

10.15 - 10.30 Gezamenlijke Q&A   

10.45 - 11.30 Proefschriften en uitreiking NVIC Award
Presentatie proefschriften

Inge Bootsma 
Right Ventricular Performance in the Cardiac Surgical Patient

 

Wytske Geense 
The Impact of Critical Illness - Long-term physical, mental and cognitive health problems in ICU survivors

 

Annemijn Jonkman 
Towards respiratory muscle-protective mechanical ventilation in the critically ill: technology to monitor and assist physiology

 

Uitreiking NVIC Award

11.30 - 12.00 NVIC Erelezing

Immuunsuppressie door vasopressoren

Matthijs Kox
PhD, Assistant Professor, Department of Intensive Care Medicine, Radboud UMC

Programma        

  • De nieuwe surviving sepsis richtlijn over het gebruik van vasopressoren
  • Onderzoeken van Matthijs Kox naar het immuunsuppressieve effect van Noradrenaline en Vasopressine, en het belang daarvan
  • Vertaling van de onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk. Wat betekent dit voor het gebruik van vasopressoren?

13.00 - 13.15 Bloed zweet en tranen

Alexander Vlaar

Bloedtransfusie is lange tijd gezien als een levensreddende interventie. In de afgelopen jaren is echter steeds meer duidelijk geworden dat het ook een potentieel levensbedreigende interventie is. Voornamelijk kritiek zieke patiënten hebben een verhoogd risico om pulmonale bijwerkingen van een transfusie te ontwikkelen. Transfusie gerelateerde acute long schade en transfusie geassocieerde circulatoire overvulling zijn daarbij de meest voorkomende. In deze 15 minuten laat Alexander Vlaar zien hoe translationeel onderzoek inzicht in het ontstaan van deze ziektebeelden heeft gegeven en tot de ontwikkeling en implementatie van preventieve maatregelen heeft geleid. Daarnaast laat hij zien welke uitdagingen er nog zijn op dit gebied.

Alexander Vlaar is hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam UMC. Focus van zijn onderzoek is transfusie gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Hij combineert pre-klinisch en klinisch onderzoek om o.a. de bijwerkingen zoals transfusion related acute lung injury (TRALI) en  transfusion associated circulatory overload (TACO) beter te begrijpen. Hij heeft hier recent een VIDI beurs van NWO voor ontvangen. Hij is de voorzitter van de ESICM Transfusion Task Force.

13.15 - 13.30 Neuro-Intensive Care Geneeskunde 
Janneke Horn 

Janneke Horn

Patiënten met ernstig acuut hersenletsel worden over het algemeen opgenomen in een van de 14 neurochirurgische centra in Nederland. Toch wordt iedere intensivist geconfronteerd met patiënten met hersenletsel, want dit kan ook secundair aan een andere aandoening ontstaan. Als er sprake is van een langdurig gedaald bewustzijn ontstaat de vraag of verder behandelen zin heeft en wat de uitkomst zal zijn. Bij coma na een reanimatie is er een richtlijn beschikbaar, bij andere oorzaken niet. Dan nemen we de beslissing op basis van onze eigen inzichten. Is dat anno 2021 echt de beste optie?

13.30 - 13:45 Digital Twin: Critical Tool for Critical Care?
Dirk Donker

13.45 - 14.15 COVID-19, a year in review
Charlotte van den Berg

Zoals de titel al suggereert: wat hebben we dit jaar geleerd over COVID-19? Een overzicht van de belangrijkste inzichten en studies die het afgelopen jaar verschenen over een onderwerp dat de gemoederen veel heeft beziggehouden.

Charlotte van den Berg is opgeleid in het AMC als infectioloog-intensivist en is nu opleider Intensive Care in het UMCG. Charlotte is lid van de NVIC Task Force Acute Infectiologische Bedreigingen, de SWAB deelnemersraad, FMS expertiseteam behandeling COVID-19 en ESICM clinical training committee. Recent is zij toegetreden tot de congrescommissie van de NVIC. Haar aandachtsgebied is infectiologie in de breedte.

14.15 - 14.45 Year in review non-Covid
Jesse de Metz

Jesse de Metz is intensivist in OLVG en sinds eind 2019 opleider. Hij werd als internist opgeleid in OLVG en het AMC, was fellow in het AMC en voor zijn aanstelling in OLVG staflid in UMCU. Aldaar werd zijn bijzondere interesse in hemodynamiek en ECLS-zorg gewekt. In OLVG werd mede door hem het ECLS programma opgezet en heeft communicatie in het kader van interculturele problematiek zijn aandacht. Als opleider IC is het zijn missie de OLVG signatuur levendig te houden en daarnaast de opleiding te blijven moderniseren, mede door aandacht voor individuele opleidingsplannen, wetlab-trainingen en oog voor vitaliteit.

15.00 - 15.30 Brain Hemodynamics during Sepsis
Fabio Taccone

15.30 - 16.00 Reinventing the wheel
Mervyn Singer

Critical care has come a long way since its origins in Copenhagen during the 1950s polio epidemic. However, lessons - even those predating the 1950s - are forgotten and are belatedly rediscovered. This talk will highlight some of these lessons and flag up a few more that could benefit from reappraisal.

Vrijdag 11 februari 2022

door Christiaan Boerma

09.00 - 09.25 Wat is Ecmo? Wat zijn indicaties en verwijscriteria?
Carlos Elzo Kraemer

In de afgelopen 10 jaar is het gebruik van ECMO wereldwijd exponentieel toegenomen. Dit geldt voor alle vormen van ECMO: veno-veneuze ECMO (toegepast bij respiratoire insufficiëntie), veno-arteriële ECMO (toegepast bij cardiogene shock) en eCPR (toepassing van VA-ECMO tijdens reanimatie). Met een verdere toename van het gebruik van VV-ECMO tijdens deze Corona-pandemie. Deze toename lijkt gerechtvaardigd op basis van de positieve resultaten van meerdere observationele studies, gegevens van de Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) en een aantal gerandomiseerde trials (bv. EOLIA, ARREST en de Praagse OHCA-studie). Desondanks kent de toepassing van ECMO een hoge morbiditeit en mortaliteit (het meest uitgesproken bij eCPR) en is dus een goede patiëntenselectie essentieel. Maar hoe selecteer je een patiënt en wanneer overleg je met een ECMO-centrum?

Intensivist LUMC met als aandachtsgebied mechanische ondersteuning, lid van de NVIC ECLS commissie en van de Dutch ECLS study group.

09.25 - 09.50 Effectiviteit en economische evaluatie van ECMO behandeling
Walter van den Berg

ECMO is een compacte hart-longmachine die op de Intensive Care (IC) wordt ingezet bij levensbedreigend hart- en/of longfalen waarbij de gebruikelijke behandeling tekortschiet.

Behandeling met ECMO wordt steeds vaker toegepast maar is technisch complex en kostbaar terwijl het lange termijneffect onbekend is. Veel patiënten herstellen niet ondanks de ECMO-behandeling, maar de effectiviteit in gewonnen levensjaren lijkt aannemelijk wat het een maatschappelijk relevant probleem maakt: wat kost deze behandeling, en wat levert het op voor de patiënt.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de afgelopen jaren bij bijna alle volwassen patiënten die een behandeling met ECMO ondergingen op een IC in Nederland in kaart gebracht met onder andere een vragenlijst naar de kwaliteit van leven en consumptie van medische zorg. Indien de behandeling met ECMO kosteneffectief blijkt is de verwachting dat deze behandeling in de toekomst bij meer patiënten zal worden ingezet.

Walter van de Bergh is Intensivist in het UMCG en qua onderzoek is de behandeling met ECMO zijn voornaamste aandachtsgebied. Hij is betrokken bij diverse onderzoeken naar deze behandeling die onder de vlag van de Dutch ECLS Study Group worden uitgevoerd en heeft daarvoor meerdere subsidies van ZonMw verkregen.

09.50 - 10.15 ECMO: toekomstperspectieven
Thijs Delnoij

Als intensivist in een cardiothoracaal en universitair centrum is extracorporele membraan oxygenatie (ECMO) een vanzelfsprekendheid en de zoveelste orgaanfunctie
vervangende/ondersteunende therapie op de IC. Met de explosieve groei van het aantal ECMO-runs mondiaal neemt ook het aantal klinieken die ECMO toepassen toe. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten in de toekomst? Hoewel iedereen bij het kijken naar de horizon denkt aan technische aspecten, zijn de organisatorische en ethische aspecten van ECMO-therapie net zo belangrijk.

Waar staan we nu en waar gaan we naar toe in de toekomst?

Als cardioloog-intensivist in het Maastricht UMC coördineer ik met ons team het extracorporele life
support (ECLS) programma op de IC. Daarnaast ben ik betrokken en actief op het gebied van onderwijs, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in dit veld.

10.15 - 10.30 Gezamenlijke Q&A

10.45 - 11.15 Current/future use of registries/databases – exciting times…?
Kathy Rowan

Separate sessies

Kortwerkende betablokkers op de Nederlandse IC; ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Dr. Tim Frenzel
Anesthesioloog-intensivist, Radboud UMC

Programma

  • De huidige stand van zaken omtrent het gebruik van vasopressoren bij septische shock
  • Betablokkers vs amiodarone
  • Waarom betabokkers?
  • Voorbeelden uit de praktijk

13.00 - 13.40 Best Abstracts: presentatie en uitreiking

Thijs Janssen 
Airborne viral RNA surrounding COVID-19 patients on different oxygen delivery systems

Max Melchers
Nebulized Amphotericin-B in mechanically ventilated COVID-19 patients may prevent invasive pulmonary aspergillosis

Timon van Wordragen
Analysis of paralysis: increased occurrence of drop foot after ICU treatment for severe COVID-19

Uitreiking Best Abstract Award

13.40 - 13.45 Uitreiking Best Case Report

13.45 - 14.00 Van koolstof naar DeepTox
Dylan de Lange

Dylan de Lange

Toxicologie is misschien wel een van de oudste medische disciplines (denk bijvoorbeeld aan Cleopatra en de slang, of de gifbeker van Socrates). Dan zou je kunnen denken dat alles wel is uitgezocht en het specialisme overloopt van rigoureus bewezen behandelstrategieën. Helaas, niets is minder waar. Het specialisme heeft lange tijd gedacht dat de vele inter-individuele verschillen van de geïntoxiceerde patienten een extrapoleerbare conclusie verhinderden. Sterker nog, deze houding heeft voorkomen dat goede randomised clinical trials verricht zijn. Natuurlijk blijft goed klinisch redeneren en een logische pathofysiologische verklaring de basis van klinisch toxicologisch onderzoek, maar in de toekomst willen we meer. We willen voorspelmodellen, we willen multiplatform trials en we willen eindelijk eens antwoord op de vraag: “Werkt mijn behandeling überhaupt wel bij deze intoxicatie in deze specifieke patient?”

Dylan de Lange werd in 2017 benoemd tot hoogleraar in de Klinische Toxicologie in het UMC Utrecht. Opgeleid als internist, intensivist en als toxicoloog is hij sinds 2017 het afdelingshoofd van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (inderdaad, ook afgekort tot …. NVIC). Dit centrum staat 24/7 klaar om de overheid te assisteren bij rampen en calamiteiten met chemische stoffen. Daarnaast adviseert het centrum ieder jaar >150.000 artsen, verpleegkundigen, apothekers en dierenartsen over de diagnostiek en behandeling van mogelijk geïntoxiceerde patienten. In 2020 startte zij met de internationale INTOXICATE studie waarin de behandelingen en uitkomsten van geïntoxiceerde patiënten in zo veel mogelijk ziekenhuizen en ICUs in de Europa wordt vastgelegd. Kunnen we dan eindelijk eens de uitkomst voorspellen... 

14.00 - 14.15 Intensivist: een dokter in een bureaucratische omgeving 
Peter van der Voort

Peter van der Voort is afdelingshoofd IC volwassenen in het UMCG, hoogleraar Intensive Care
Geneeskunde aan de RUG. Daarnaast is hij epidemioloog en hoogleraar Health Care, in het bijzonder
organisatie en kwaliteit van acute zorg aan de Tilburg University en TIAS School for business & society
en Academic Director van de Executive Master Health Administration bij TIAS. Voor D66 is hij Eerste
Kamerlid met portefeuilles Zorg, hoger onderwijs en financiën fiscaal.

Op de Intensivistendagen 2022 zal hij spreken over het vak van intensivist. De uitoefening van het
vak kent vakinhoudelijke aspecten maar de uitoefening van het vak op de intensive care is bij uitstek
afhankelijk van de organisatorische randvoorwaarden. Deze zijn in het algemeen in een
lijnorganisatie gevat en hebben in meer of mindere mate een bureaucratische vormgeving. Dat
strookt niet altijd met het professionele perspectief. Daar komt nog bij dat het zorgstelsel er een van
(gereguleerde) marktwerking is. Hoe verhouden deze drie perspectieven zich tot elkaar?

14.15 - 14.30 Tussen sepsis en scepsis
Olaf Cremer

Olaf Cremer

De kans dat een patiënt met sepsis in het ziekenhuis overlijdt daalt ieder jaar met ongeveer 0,4%. Dit komt vooral door algemene verbeteringen in de (organisatie van) zorg die maken dat we het beeld tegenwoordig sneller herkennen en beter daarop kunnen reageren. Als het gaat om specifieke behandelingen die erop gericht zijn de ontspoorde immuunreactie tijdens sepsis af te remmen of bij te sturen staan we na meer dan 30 jaar onderzoek echter nog steeds met lege handen. Wat is er nodig om hierin vooruitgang te boeken?

Olaf Cremer werd per 1 juli 2020 benoemd als hoogleraar ‘Klinische epidemiologie van sepsis’ in het UMC Utrecht. Opgeleid als anesthesioloog, intensivist en klinisch epidemioloog leidt hij sinds 2011 de onderzoekslijn ‘sepsis & inflammation’ binnen divisie Vitale Functies. Door zijn groep wordt onderzoek gedaan naar (vooral nosocomiale) infecties bij ernstig zieke patiënten op de intensive care en in de postoperatieve setting.

14.30 - 14.45 De afdeling, het onderzoek en de pandemie
Iwan van der Horst

15.00 - 15.30 Bewegen en stress op de IC
Erik Scherder

15.30 - 16.00 Authentieke intelligentie - De toekomst van werken start vandaag
Elke Gerearts

Elke Geraerts

De digitale revolutie is een feit, en dreigt ontelbare jobs te ontwrichten. De COVID-19 pandemie zorgde bovendien voor een versnelling van deze revolutie met een sneller dan verwacht ‘tipping point’. Steeds luider klinkt dan ook de vraag of wij mensen nog wel kunnen opboksen tegen robots en artificiële intelligentie. In dit hoogst actuele betoog wijst Elke Geraerts erop dat het tijd wordt om technologie te demystifiëren, en de mens weer centraal te zetten. We onderzoeken welke uniek-menselijke kwaliteiten kunnen worden ingezet om onze professionele toekomst veilig te stellen, en welke troeven je best verankert in het DNA van je organisatie, wil je je bestaansrecht behouden in deze disruptieve wereld. Een must-experience als je je organisatie wil klaarstomen voor een nieuwe manier van werken!

Als doctor in de psychologie bekleedde Elke Geraerts academische posities aan de universiteiten van Harvard, St. Andrews, Maastricht en Rotterdam. Haar wetenschappelijke kennis wilde ze breed uitdragen en daarom richtte ze in 2014 Better Minds at Work op. Elke ambieert een ‘mentale revolutie’, waarbij het gehele team van Better Minds at Work onmisbare kennis rond mentale veerkracht verspreidt over alle sectoren, functies, generaties en culturen heen. Elke is auteur van, intussen al, vier (!) boeken Mentaal Kapitaal, Het Nieuwe Mentaal, Authentieke Intelligentie én De Mentale Reset.

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen