Programma Najaarscongres

door Christiaan Boerma

Matthijs Kox
Assistant Professor Intensive Care 
Radboudumc Nijmegen

SARS-CoV-2, ACE2, TMPRSS2, TLR7, interferonrespons, bradykininesysteem, cytokinestorm, immuunsuppressie. U heeft deze begrippen ongetwijfeld voorbij zien komen de afgelopen maanden, maar wat weten we eigenlijk van de onderliggende mechanismen van COVID-19? Dit is van essentieel belang in de zoektocht naar een effectieve behandeling, die vooralsnog bestaat uit geneesmiddelen die voor hele andere aandoeningen ontwikkeld zijn. Wat is de evidence voor het gebruik van (hydroxy)chloroquine, remdesivir, tocilizumab, anakinra en dexamethason bij COVID-19? En hoe is het gesteld met de wetenschappelijk mores en onderzoeksethiek? Matthijs Kox geeft u een overzicht van de huidige kennis op het gebied van de pathofysiologie en behandeling van COVID-19 en deelt zijn wetenschappelijke ervaringen in tijden van een gezondheidscrisis.

Matthijs Kox is assistant professor op de IC van het Radboudumc. Zijn onderzoek richt zich op modulatie van het immuunsysteem bij kritisch zieke patiënten.

Leo Heunks
Longarts-intensivist en hoogleraar experimentele intensive care
Amsterdam UMC

Voor elke professional met bijzondere interesse in beademing was dit een boeiend, maar soms ook verwarrend voorjaar. Is covid-19 vanuit respiratoir fysiologisch perspectief een nieuwe entiteit (L-type of H-type) en moeten we covid-19 geïnduceerde respiratoire insufficiëntie anders behandelen? Eerst “high flow” proberen, of snel intuberen? “High flow” in rugligging of buikligging? Hoge PEEP of lage PEEP? Verslappen of zelf ademen? Nu de rust wat lijkt terug te keren op de intensive care is het een goed moment om alle nieuwe kennis in een perspectief te plaatsen.

Leo Heunks is longarts-intensivist en hoogleraar experimentele intensive care in het Amsterdam UMC. Zijn wetenschappelijke interesse omvat onder andere respiratoire fysiologie, mechanische ventilatie, ademspierfunctie en moeilijke ontwenning.

Dave Dongelmans
Intensivist 
UMC, loc AMC, Amsterdam

Voorzitter: 
Eva Jinek | Journalist en presentatrice

Deelnemers:
Martin van Rijn | Voormalig minister Volksgezondheid
Ernst Kuipers | Bestuur LNAZ & Voorzitter Raad van Bestuur | Erasmus MC | Rotterdam
Lennie Derde | Voorzitter Taskforce COVID-19 NVIC & Assistant Professor UMC Utrecht | Utrecht
Marion Koopmans | Hoogleraar virologie | Erasmus MC | Rotterdam

Hans van der Hoeven
Intensivist en hoogleraar intensive care
Radboudumc Nijmegen

David Ong
Arts-microbioloog
Franciscus Gasthuis Rotterdam

Marion Koopmans
Hoogleraar virologie
Erasmus MC Rotterdam

Judith van Paassen
Internist-intensivist
Leids Universitair Medisch Centrum Leiden

Dylan de Lange
Intensivist-toxicoloog en Hoogleraar klinische toxicologie
UMC Utrecht | Utrecht

Veel patiënten worden opgenomen op de ICU met een infectieuze diagnose, denk aan pneumonie, COVID-19 of naadlekkage. Vaak is de diagnose duidelijk, maar soms is het heel lastig. Normale ziektebeelden kunnen een vreemde presentatie hebben of bizarre ziektes kunnen lijken op hele banale infecties. Dylan de Lange zal u langs een rariteiten kabinet vol bijzondere infecties leiden. Uiteraard wordt uw kennis getoetst. Achteraf zult u zich afvragen hoe vaak u deze diagnoses gemist hebt?

Dylan de Lange werkt als intensivist-toxicoloog sinds 2007 in het UMC Utrecht op zowel de afdeling Intensive Care als bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hij is in 2006 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht (Titel proefschrift: “The acute effects of alcohol or red wine on platelet-vessel wall interactions”). Na zijn promotie is hij wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Dylan de Lange zit in het dagelijks bestuur van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en is voorzitter van de wetenschappelijke sectie van de Europese Intensive Care Society die zich bezig houdt met uitkomsten van behandeling (Health Services Research and Outcomes of the European Society of Intensive Care Medicine).

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen