NVIC Research Grant 2020

NVIC-leden worden van harte uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor de NVIC Research Grant 2020. Het onderwerp dient IC gerelateerd te zijn.

De NVIC Research Grant (ter waarde van € 7.500) wordt tijdens het NVIC Najaarscongres aan de indiener van het winnende onderzoeksvoorstel uitgereikt.

Onderstaand vindt u de instructie voor het inzenden van het onderzoeksvoorstel. Alleen onderzoeksvoorstellen die voldoen aan dit format, worden beoordeeld.

De deadline voor het indienen is 15 augustus 2020 en graag indienen via het NVIC secretariaat.

 

 1. Titel (maximaal 25 woorden)
  Vat het project samen onder een pakkende titel. Vermeld in de titel liefst de methode van het onderzoek (bijvoorbeeld: ‘een prospectief gerandomiseerde studie’ of ‘een observationele cohortstudie’).
 2. Samenvatting (maximaal 250 woorden)
  Geef een korte beschrijving van het doel van de studie. Leg uit welke onderzoeksvragen de studie wil beantwoorden.
 3. Introductie (maximaal 300 woorden)
  Beschrijf de achtergrond van de studie en verwijs hierbij naar relevant eerder onderzoek.
 4. Onderzoekshypothese
  Formuleer de hypothese die bij dit onderzoek geverifieerd zal worden.
 5. Methode (maximaal 300 woorden)
  Beschrijf op gedetailleerde wijze de methode waarmee het onderzoek zal worden uitgevoerd. Vermeld het aantal proefdieren of proefpersonen dat aan het onderzoek zal deelnemen. Vermeld ook de powerberekening waarop het gekozen aantal proefdieren of proefpersonen is gebaseerd. Beschrijf de statistische methode die zal worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te bepalen.
 6. Conclusie
  Besluit met het belang van het project en de argumentatie waarom dit project de NVIC Research Grant 2020 verdient.
 7. Literatuur
  Geef relevante literatuur op in de volgorde waarin eraan gerefereerd wordt in de tekst. Refereer aan deze literatuur in Vancouver-stijl.
 8. Presentatie
  Maak een PowerPoint presentatie van maximaal 3 dia’s (in 16:9 formaat) en stuur deze mee met het onderzoeksvoorstel. Een aantal indieners kan worden gevraagd het onderzoeksvoorstel kort te presenteren.